Stallet som kan växa

Ett lättmonterat modulstall. Efter att första boxen monterats kan ytterligare moduler, till en lägre kostnad, byggas på direkt eller efter en tid när behov finnes.

Systemstall Årjäng
Industrigatan 10
672 31 ÅRJÄNG
Tel: 0573-126 00
Fax: 0573-71 19 11
E-post: info@systemstall.se